DMCA

Trang https://appsaro.com/en này không lưu trữ tài liệu, bản quyền và các quyền liên quan thuộc về cá nhân hoặc tổ chức khác.

  1. Nếu bất kỳ tài liệu nào đã được đăng trên trang web, chủ sở hữu của tổ chức có quyền thảo luận với chủ sở hữu của trang web về tổ chức đó.
  2. Nếu có bằng chứng cho thấy chủ sở hữu thực sự của ứng dụng đã liên hệ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau, điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả chủ sở hữu bản quyền và trang web.

Liên kết ứng dụng sẽ bị xóa. Hoặc, liên kết sẽ được thay thế bằng Google Play, Amazon App Store hoặc trang web chính thức. Tất cả thông tin đi kèm với ứng dụng sẽ bị xóa.

Tất cả 2 điều được đề cập ở trên sẽ hoạt động, nhưng trước tiên, bạn cần đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền thực sự.

Liên lạc với chúng tôi ngay,