GTA 4

Phiên bản: 1.0

Kích thước: 203.2 MB

Liên kết tải xuống không hoạt động? Báo cáo ngay.

Thông tin kỹ thuật

Hệ điều hành
Android
Loại
Games
Tác giả
Rockstar Games
Kích thước tập tin
203.2 MB
Tải xuống
1441
ngày cập nhật
2024-03-18
Thay đổi ngôn ngữ