Minecraft

Phiên bản: 1.20.80.21

Kích thước: 270 MB

Liên kết tải xuống không hoạt động? Báo cáo ngay.

Thông tin kỹ thuật

Hệ điều hành
Android
Loại
Games
Tác giả
Mojang
Kích thước tập tin
270 MB
Tải xuống
259
ngày cập nhật
2024-03-11
Thay đổi ngôn ngữ