Privasi & Dasar

Dasar privasi https://appsaro.com/en ini telah disusun untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada mereka yang prihatin dengan cara Maklumat Pengenalan Peribadi mereka digunakan dalam talian.

PII, seperti yang diterangkan dalam undang-undang privasi AS dan keselamatan maklumat, ialah maklumat yang boleh digunakan sendiri atau dengan maklumat lain untuk mengenal pasti, menghubungi atau mencari seseorang atau untuk mengenal pasti individu dalam konteks.

Sila baca dasar privasi kami dengan teliti untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang cara kami mengumpul, menggunakan, melindungi atau sebaliknya mengendalikan Maklumat Pengenalan Peribadi anda mengikut tapak web kami.

Apakah maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada orang yang melawati tapak web kami?

Kami tidak mengumpul maklumat daripada pelawat ke laman web kami.

Bilakah kita mengumpul maklumat?

Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda melanggan surat berita atau memasukkan maklumat di tapak kami.

Bagaimanakah kami menggunakan maklumat anda?

Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpul daripada anda apabila anda mendaftar, membuat pembelian, mendaftar untuk surat berita kami, menjawab tinjauan atau komunikasi pemasaran, melayari tapak web atau menggunakan ciri tapak tertentu yang lain dengan cara berikut:

  1. Untuk memperibadikan pengalaman anda dan untuk membolehkan kami menyampaikan jenis kandungan dan tawaran produk yang paling anda minati.
  2. Untuk menambah baik laman web kami untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada anda.

Bagaimanakah kami melindungi maklumat anda?

  • Kami tidak menggunakan pengimbasan dan/atau pengimbasan kerentanan mengikut piawaian PCI.
  • Kami hanya menyediakan artikel dan maklumat. Kami tidak pernah meminta nombor kad kredit.
  • Kami menggunakan Pengimbasan Malware biasa.

Maklumat peribadi anda terkandung di sebalik rangkaian selamat dan hanya boleh diakses oleh sebilangan kecil orang yang mempunyai hak capaian khas kepada sistem tersebut, dan dikehendaki merahsiakan maklumat tersebut.

Selain itu, semua maklumat sensitif/kredit yang anda bekalkan disulitkan melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL). Kami melaksanakan pelbagai langkah keselamatan apabila pengguna memasukkan, menyerahkan atau mengakses maklumat mereka untuk mengekalkan keselamatan maklumat peribadi anda.